Strategia 2020-2022

Vuosina 2020-2022 4H:n strategiassa nostamme keskiöön lapset ja nuoret, sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, yrittäjyyteen ja työhön. 

Tätä strategiaa kutsumme nimellä Kestävää kasvua tekemällä oppien.

Pyrimme strategian avulla kasvattamaan arvostusta 4H-harrastusta kohtaan, kehittämään 4H-jäsenyyttä, sekä lisäämään kiinnostusta 4H-järjestöä kohtaan.

4H haluaa strategian pohjalta lähtevällä toiminnalla vastata erityisesti ilmastonmuutokseen ja kestävän elämäntavan vaatimukseen, lasten ja nuorten syrjäytymsen ehkäisyyn, koulutuksen ja työelämän muutokseen, alueelliseen kehitykseen, sekä monikulttuurisuuden vahvistumiseen yhteiskunnassamme.

Haluamme antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden omien vahvuuksiensa löytämiseen tekemällä oppien. Harrastuksen kautta luomme vastuullisen ja turvallisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

  • Uusi strategiamme on kasvun strategia. Tavoitteemme on, että 4H on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen harrastus sekä vahva toimija maaseudulla ja kaupungeissa.
  • 4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa.
  • Kestävä elämätapa tarkoittaa 4H:ssa ruokakasvatusta, nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.
  • Tekemällä oppiminen on 4H-järjestön kasvatusajattelun ydin. Meillä lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot neljä H-kirjainta: Hands, Head, Heart ja Health sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Voit lukea strategiamme kokonaisuudessaan sähköisessä PDF-muodossa lataamalla vasemman palstan tiedoston.