Yritysohjaaja

Jokainen 4H-yrittäjä tarvitsee itselleen yritysohjaajan. Yritysohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena, keskustella ja antaa palautetta, sekä suunnitella yritystoimintaa nuoren kanssa. Yritysohjaaja tukee, motivoi ja kannustaa nuorta yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.

Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta. Yritysohjaajat eivät ole juridisesti vastuussa nuorten yritystoiminnasta.

Yritysohjaajuus on kahden kauppa 4H-yrittäjän ja vapaaehtoisen yritysohjaajan välillä. 4H-yrittäjät ovat eri ikäisiä ja erilaisissa yrittäjyyden vaiheissa, siksi ohjaustarpeet voivat olla erilaisia. On hyvä sopia yhdessä esimerkiksi siitä, kuinka usein nuori ja ohjaaja tapaavat.

Yritysohjaajan tärkeimmät tehtävät

 • keskusteleminen, kuunteleminen ja palautteen antaminen nuorelle
 • nuoren tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen
 • nuoren tai ryhmän ohjaaminen
 • yhteydenpito nuoreen.

Kuka voi toimia yritysohjaajana?

Yritysohjaaja on aikuinen, joka voi olla esimerkiksi paikallinen yrittäjä, nuoren huoltaja, sukulainen tai ystävä. 
Yritysohjaajana toimiminen on vapaaehtoistoimintaa. Yritysohjaajalta voidaan pyytää vapaaehtoisen rikostaustaote.

On tärkeää, että nuori voi itse vaikuttaa siihen, kuka on hänen yritysohjaajansa. 4H kannustaa nuorta itse etsimään yritysohjaajan, jotta ohjaaja on juuri mieluisa. Jos sopivaa ohjaajaa ei löydy, 4H-yhdistys auttaa etsimisessä.

Nuori ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa eksperttiä, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyksiin.

Miksi ryhtyä yritysohjaajaksi?

 • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
 • Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
 • Saat ohjauskokemusta.
 • Jos yritysohjaaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä toimia 4H-yrityksen ”kummiyrityksenä”.

Yritysohjaajasi nimi- ja yhteystiedot kirjataan yritysohjaussopimusta varten 4H:n jäsenrekisteriin. Sinä 4H-yrittäjänä toimitat tiedot omaan 4H-yhdistykseesi esimerkiksi sähköpostitse. Käsittele tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Sopimuksen teko

Ohjaussopimuksessa 4H-yrittäjä ja yritysohjaaja sopivat yhdessä ohjaukseen liittyvistä asioista.

Yritystoimintaa aloittaessaan nuori tarvitsee aktiivisen yritysohjaajan, joka pitää häneen yhteyttä ja suunnittelee toimintaa hänen kanssaan. Tapaamisia voidaan järjestää heti perustamisen jälkeen esimerkiksi kerran viikossa ja sen jälkeen nuoren tarpeen mukaan.

Virallinen sopimus 4H-yrityksen ohjaamisesta tehdään digitaalisesti. 4H-yrittäjän tehtävänä on toimittaa yritysohjaajansa tiedot 4H:n jäsenrekisteriin, jossa tapahtuu yritysohjaajasopimuksen hyväksyminen. Anna 4H-yrittäjälle seuraavat tiedot.

 • Etu- ja sukunimi
 • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyy automaattisesti kun 4H-yhdistys lisää yritysohjaajan 4H-yrityksen tietoihin. Jäsenrekisteri lähettää sähköpostilla hyväksymislinkin yritysohjaajan sähköpostiin.