Jäsenyys ja jäsenedut

Jäsenetuna pääset osallistumaan ponikerhoomme.
Jäsenetuna pääset osallistumaan ilmaiseksi jousiammuntavuorollemme.
Jäsenetuna saat osallistua ilmaiseksi eläinkerhoomme.
4H-Jäsenenä saat alennusta leivontakerhoistamme.

4H-järjestössä on siirrytty rullaavaan jäsenkauteen 7.1.2020. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liityitpä jäseneksemme milloin tahansa, on jäsenyytesi voimassa aina vuoden eteenpäin. 

Jäsenyys kannattaa, sillä jäsenenä saat niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin etuja. Kerhomaksut ja retket ovat aina jäsenille edullisempia. Myös jousiammuntavuoromme on jäsenille ilmainen. Jäsenä olet myös aina vakuutettu kerhoissa ja tapahtumissa.

Lue lisää jäsenyydestä ja liity jäseneksi!

Henkilötietojen käsittely 4H:ssa

Kaustisen 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Kaustisen 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä, sillä henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan.

Tietosuojaselosteista käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat katsella ja päivittää omia henkilötietojaan myös verkkoasiointilomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaustinen@4h.fi.

Mikäli haluat erota yhdistyksen jäsenyydestä, se on mahdosllista sähköisenjäsenkortin kautta tai ilmoittamalla siitä 4H-yhdistykseen p. 040 845 2480 / Ulla Järvelä tai kaustinen@4h.fi, niin lakkautamme jäsenyyden.

KAUSTISEN 4H-YHDISTYKSEN YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE


Tietosuojaseloste:   Kaustisen 4H-yhdistyksen toimintoihin (yleinen)
Pvm:                                 24.5.2018
Viite:                                Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä
Nimi:                             Kaustisen 4H-yhdistys ry
Osoite:                         Pelimannintie 4, 69600 Kaustinen


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi:                             Ulla Järvelä  / toiminnanjohtaja 
Osoite:                         Pelimannintie 4, 69600 Kaustinen 
Sähköposti:               kaustinen@4h.fi                                  
Puhelin:                       040-8452480


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Kaustisen 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä esim. työn tai toimintojen suorittamiseen ja toteuttamiseen.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä 4H-yhdistyksen arkistointi- ja hallintosääntöjä, sekä hankkeiden puitteissa olevien henkilötietojen käsittelyssä myös maaseutuviranomaisen määräyksiä. (Lisäksi Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014 ja Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014).

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja:

-       Jäsenet: Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, huoltajan tiedot ja sähköpostiosoite sekä kuvauslupa. Liittymislomakkeessa kysytään myös allergioista, mutta niitä ei kirjata jäsenrekisteriin vaan se kysytään kussakin toiminnossa uudestaan. Lue lisää 4H-liiton jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta.