Strategia 2023-2025

Strategiamme keskiössä ovat lapset ja nuoret. He ovat se syy, miksi 4H on olemassa. 

Tätä strategiaa kutsumme nimellä Kestävää kasvua tekemällä oppien. 
Se kertoo, mitä lapset ja nuoret 4H-harrastuksesta saavat ja miten. Se kertoo myös, mihin suuntaan organisaationa haluamme kehittyä.

Strategiamme 2023 - 2025 toteutusta ohjaavat kolme tavoitetta, joihin liittyvät toimenpiteet täsmennetään vuosittain toimintasuunnitelmiin. 

1. Laadukas ja elinvoimainen toiminta 
2. Kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani 
3. Positiivinen ja vetovoimainen järjestö 

4H on lasten ja nuorten järjestö 

4H on olemassa, jotta lapset ja nuoret voivat hyvin. Tehtävämme on lapsen ja nuoren onnellisen kasvun tukeminen niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen ja vastuullinen jäsen.  

4H:ssa 

• Lapsi ja nuori löytää monipuolisen harrastuksen, kavereita, saa onnistumisen kokemuksia ja oppii tunnistamaan omat vahvuutensa.  

• Lapsen ja nuoren työelämätaidot ja yrittäjyysvalmiudet vahvistuvat. Alle 18-vuotias nuori saa mahdollisuuden ensimmäisiin työkokemuksiin ja yrittäjyyden kokeiluun.  

• Lapsi ja nuori saa valmiuksia kestävään elämäntapaan ja pystyy konkreettisiin tekoihin toisen ihmisen ja luonnon hyväksi. Hänestä kasvaa ihminen, joka rakentaa luottamusta sekä turvallista tulevaisuutta oman ajattelunsa ja toimintansa kautta. 

• Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa itseään ja hyödyntää oppimiaan taitoja. Innostuneet 4H-jäsenet ovat avainhenkilöitä toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä kohti tulevaisuutta.